GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Değerlendirme Kurulu Kararı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğine göre; Bakan Ömer ÇELİK, Müsteşar Özgür ÖZASLAN, Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir GENÇ, Güzel Sanatlar Genel Müdür V. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elçi Esra DEMİR, Prof. Dr. Ümit MERİÇ, Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN, Prof. Dr. Hayati DEVELİ ve Doç. Dr. Mehmet KALPAKLI’dan oluşturulan “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Değerlendirme Kurulu" 12 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da yaptığı değerlendirme sonucunda “2013 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"nün;

 

Kültür ve sanatımızın gerek ulusal, gerekse uluslararası alandaki başarılı temsilcilerinden olmaları, ülkemizi yurt dışında da başarılı bir şekilde temsil etmeleri, alanlarında yaptıkları eğitsel çalışmalar ve üretimleri, hizmet ve eserlerini gelecek nesillere aktarmaları ile şahıslarında kültür ve sanatımıza gönül birliği içinde hizmet veren kişileri, topluluk veya kuruluşları da takdir ve teşvik etmek amacıyla Ahmet YAKUPOĞLU, Müzeyyen SENAR, Fahrettin CÜREKLİBATIR (Cüneyt ARKIN) ve Nuri PAKDİL’e verilmesi kararlaştırılmıştır.