GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Tiyatrolar 2013-2014 Sanat Sezonu Yardımları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ

ÖZEL TİYATROLARA DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

         

Bakanlığımızca özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2013–2014 sanat sezonunda Bakanlığımıza, bu zamana kadarki en yüksek sayı olan toplam 390 özel tiyatro başvuru yapmıştır. Bu özel tiyatrolardan 106’sı profesyonel, 47’si çocuk oyunu, 176’sı amatör ve 61’i geleneksel tiyatrolar kategorisinde yer almaktadır.

        

Özel tiyatroların başvuruları, Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Özgür ÖZASLAN’ın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı Kemal Fahir GENÇ, Güzel Sanatlar Genel Müdür V. Dr. Murat Salim TOKAÇ, Devlet Tiyatroları Genel Müdür V. Mustafa KURT, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık – Dramaturji Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Semih ÇELENK, oyun yazarları Refik ERDURAN ve Turgay NAR’dan oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiştir.

        

Değerlendirme Komisyonu tarafından, Türk tiyatrosunu bütün yönleriyle desteklemek amacıyla son yıllarda olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine öncelik verilmiş; profesyonel tiyatrolar kategorisinde yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına bütçe imkânları çerçevesinde ek bir maddi katkı yapılması sağlanmıştır. Bu uygulamanın, son yıllarda Bakanlığımıza başvuru yapan özel tiyatroların daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmesine neden olduğu ve bunun sonucunda da Türk tiyatrosunun gelişmesine önemli bir katkı sağlandığı görülmektedir. 2002 yılında profesyonel kategoride başvuru yapan özel tiyatroların yaklaşık %55’i Türk oyun yazarlarına ait eserleri tercih etmişken; 2013 yılında bu oran yaklaşık %80 seviyesine yükselmiştir.

 

Değerlendirme Komisyonu, her yıl olduğu gibi çocuk oyunu sergileyen tiyatroların, amatör tiyatroların, engelliler tarafından kurulan tiyatroların ve geleneksel tiyatroların projelerine öncelik vermesinin yanında bu yıl farklı bir uygulama ile tiyatro sanatında yer edinmeye çalışan yeni girişimlerin projelerine de öncelikle destek olmaya özen göstermiştir.

 

Değerlendirme Komisyonu, bu güne kadar bir sanat sezonu için dağıtılan en yüksek miktar olan toplam 4.312.000.-TL ödeneğin, bir sanat sezonunda desteklenen en fazla özel tiyatro sayısı olan 221 özel tiyatronun projesine dağıtılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda, 67 profesyonel, 33 çocuk oyunu, 81 amatör ve 40 geleneksel olmak üzere tüm kategorilerde en fazla sayıda özel tiyatronun projesine destek sağlanacaktır.

 

Bakanlığımızca, 2013-2014 sanat sezonunda bu güne kadarki en fazla sayıda özel tiyatronun projesine en yüksek miktarda yardım yapılması, hem Türk tiyatrosunun gelişmesi ve yaygınlaşması bakımından önemli mesafelerin kaydedileceği bir sanat sezonu yaşanacağının en büyük işareti; hem de Bakanlığımızın tüm sanat dallarına olduğu gibi tiyatro sanatına da verdiği önem ve değerin bir ifadesi olarak anlam kazanmaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Profesyonel Tiyatrolar

Çocuk Oyunu Tiyatroları

 

Amatör Tiyatrolar

 

Geleneksel Tiyatrolar

 

 
 İndirmek için linkleri tıklayınız.