GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Müdürlüğünüz ve Bağlı Birimlerde Staj Yapma İmkanı Var mı?

Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde Staj yapma imkanı bulunmaktadır. Bakanlığımıza bağlı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne doğrudan başvurulabilir.  Söz konusu Genel Müdürlükçe ilgili birimlerden staj yapma imkanı olup olmadığı konusunda görüş istenilmekte,  uygun görüş alındığı takdirde kişiler yönlendirilmektedir. Staj değerlendirme belgeleri ise staj yapılan birim tarafından doldurulmaktadır.