GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Her Türlü Anıt, Heykel, Büst ve Şehitlik Yapımı Projelerine Genel Müdürlüğünüzce Maddi Destek Sağlanmakta mıdır?

Genel Müdürlüğümüzce mevzuat gereği olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen Anıt, Heykel, Büst ve Şehitlik yapımı projeleri bütçe olanakları dahilinde değerlendirilmekte ve uygun görülen projelere maddi destek sağlanmaktadır.