GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim ve Heykel Müzelerinde Dia Çekimi İçin Başvurular Nasıl Yapılır?

Dia çekimi için tez hazırlayan üniversite öğrencileri ve sanatçılar tarafından gelen talepler ticari olmamak ve kaynak belirtmek şartıyla Resim ve Heykel Müzelerindeki eserlerin çekimine Genel Müdürlüğümüzce Makam Onayı alınarak izin verilmektedir.