GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Kurum ve Kuruluşlar İle Gerçek ve Tüzel Kişilerce Sergiler İçin Talep Edilen Salon Tahsislerinde İzlenen İşlemler Nelerdir?

Etkinliğin adı, tarihi, süresi ve talep edene ilişkin bilgilerin yer aldığı dilekçe ile Ankara için, Genel Müdürlüğümüze veya Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne Ankara dışı için ise İllerde bulunan Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuruda bulunulmaktadır. 15 gün süre içerisinde değerlendirilen dilekçeler sergi salonlarının tahsis durumu göz önünde bulundurularak Devlet Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği’ne göre tahsis edilmektedir.