GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Özel Tiyatroları Ne Şekilde Desteklemektedir?

Ülkemizde faaliyet gösteren özel tiyatroların mali açıdan desteklenmesi amacıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında, özel tiyatroların projelerine destek sağlanmaktadır. Başvurular, “profesyonel, amatör ve geleneksel” kategorilerde değerlendirilmekte olup profesyonel ve amatör tiyatroların projeleri “yetişkin ve çocuk” oyunları şeklinde alt kategoriler olarak ele alınmaktadır.

Son sekiz sanat sezonunda maddi destek alan özel tiyatro sayıları ile dağıtılan maddi desteklerin miktarlarına ilişkin tablo ise şu şekildedir:

SANAT SEZONU

TİYATRO SAYISI

DESTEK MİKTARI (TL.)

2000-2001

71

398.500

2001-2002

66

319.900

2002-2003

59

850.000

2003-2004

78

1.499.800

2004-2005

67

984.543

2005-2006

90

1.579.579

2006-2007

85

2.000.000

2007-2008

77

1.500.000

2008-2009

111

2.500.000

2009-2010

152

3.000.000

2010-2011

138

3.500.000

2011-2012

162

3.500.000

TOPLAM

994

21.632.322