GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü - Amatör Çocuk Halk Dansları Topluluğu Sınav Duyurusu

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU MÜDÜRLÜĞÜ

…..

AMATÖR ÇOCUK  HALK DANSLARI TOPLULUĞU

SINAV  DUYURUSU

Gençlerimize Türk kültür ve sanatının ayrılmaz bir parçası olan halk danslarımızı sevdirmek ve yaşatmak, kaliteli bir çalışma ile öğrenme ve bilgilenmelerini sağlamak amacıyla Amatör Çocuk Halk Dansları Topluluğu'na kursiyer dansçı alınacaktır.

A- Adaylarda  aranılan şartlar :

1.      1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 doğumlu olmak,

2.      Sağlam ve düzgün bir fiziğe sahip olmak,

3.      Dans edebilme yeteneğine ve yeterli müzik kulağına sahip olmak,

B- Adaylardan istenilen belgeler :

1.      Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

2.      Vesikalık fotoğraf (3 adet),

3.      Adaylardan veli muvafakat namesi, (Muvafakatname Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

4.      Müracaat formu, (Müracaat formu Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü Atatürk kültür Merkezi Hipodrom-Ankara adresinden temin edilebilir.)

C- Başvuru yeri ve tarihi:

      Sınava katılmak isteyen adayların istenilen belgelerle birlikte, sınav duyurusunun ilanından sonra 08 Kasım 2013 Cuma günü saat ya kadar Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü'ne (Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom-Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

     Posta ile başvurular kabul edilmez.

D- Sınav yeri ve tarihi

     Amatör Çocuk Halk Dansları Topluluğu

     Giriş sınavı 09 Kasım 2013 Cumartesi günü, saat 10.00'da başlayacaktır,

     Sınav Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun çalışma salonunda (Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom-Ankara) yapılacaktır,

     Sınav sırasını geçiren aday en son sırada değerlendirilir.