GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşıklık Geleneğini Yaşatma” Projesi İçin Kursiyer Olarak Çalıştırma Duyurusu

 

T.C

  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

  Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü

 

 

“AŞIKLIK GELENEĞİNİ YAŞATMA”

PROJESİ İÇİN

 KURSİYER OLARAK ÇALIŞTIRMA DUYURUSU

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu bünyesinde “Aşıklık Geleneğini Yaşatma” adına kurslara başlanacaktır.

Aşıklık geleneğini öğrenmek ve icra etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri düzenleyerek Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü’ne bizzat başvurmaları rica olunur.           ".

Kayıt ve Başvuru Şartları :

1-      Okur - yazar olması

2-      Yeterli müzikal işitme ve sese sahip olması

3-      Enstrümanı belirli bir düzeyde icra ediyor olması

 

Katılmak isteyen adayların aşağıda belirtilen belgeleri hazırlaması gereklidir.

 

1-      Başvuru formu (Korodan temin edilecektir)

2-      Nüfus cüzdanının aslı veya fotokopisi

3-      2 adet vesikalık fotoğraf (en az son altı aylık çekim)

4-      Öğrenim durumunu bildiren belge

Başvuru Tarihi ve Genel Bilgiler:

1- Duyuru ve kayıtlar 23 Eylül 2013 Pazartesi günü ile 25 Ekim 2013 Cuma günü mesai
bitimine kadar olan tarihler arasında, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Devlet Türk Halk Müziği
Korosu Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Duyurular yazılı ve görsel basın yolu ile ilan edilecektir.)

2- Adayların yeterlilikleri 26 Ekim 2013 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü salonunda test edilecektir.

3- Yeterlilikleri uygun olan adaylardan kesin kayıt esnasında ikametgâh ve savcılık
belgesi istenecektir.

4- Koral çalışmalar iş ve okul saatleri dışında, haftada iki gün yapılacaktır.

5- Kursiyerlere herhangi bir ücret ödenmeyecektir.