GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Hazırlıklarına İlişkin Bilgi Formları

 

14 Haziran 2013 tarihine kadar detaylı bir şekilde hazırlanarak butcesubesi@kultur.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.