GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihsel Süreç İçinde Klasik Türk Müziği

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KLASİK TÜRK MÜZİĞİ

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziği -2-

Basım Yılı

: 2007

Türü

: CD (2)

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Tarihsel Süreç İçinde Klasik Türk Müziği

 1. Rast Ney Taksimi
 2. Rast Devr-i Revan Peşrev – Beste-i Kadim
 3. Rast Devr-i Revan Kar – Abdülkadir Meragi
 4. Pençgah Şehrud Taksimi
 5. Pençgah Fer Beste – Itri
 6. Sazkar Tanbur Taksimi
 7. Sazkar Aksaksemai – İlya
 8. Suzidilara Rebab Taksimi
 9. Suzidilara Yürüksemai – III.Selim
 10. Pesendide Santur Taksimi
 11. Pesendide Sazsemaisi
 12. Sultaniyegah Kanun Taksimi
 13. Sultaniyegah Agırsemai – Dede
 14. Hisarbuselik Ud Taksimi
 15. Hisarbuselik Nekış Yürüksemai – Zekai Dede
 16. Kurdilihicazkar Lavta Taksimi
 17. Kurdilihicazkar Aksak Şarkı – Hacı Arif Bey
 18. Rast Kemençe Taksimi
 19. Rast Aksak Zeybek – Tanburi Cemil Bey