GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Saz Müziği Örnekleri

 

SAZ MÜZİĞİ ÖRNEKLERİ

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziğinde Formlar ve Üslûplar -2-

Basım Yılı

: 2009

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Türk Müziğinde Formlar ve Üslûplar -2-

Saz Müziği Örnekleri

Sanat Yönetmeni / Dr.Murat Salim Tokaç

 1. Uşşak Ney Taksimi / M.Sadreddin Özçimi
 2. Uşşak Peşrevi / Devr-i Kebir / Dede Sâlih Efendi
 3. Isfahan Peşrevi / Devr-i Kebir / Tanburî Cemil Bey
 4. Nevâ Peşrevi / Devr-i Kebir / Tanburî Cemil Bey
 5. Nevâ Saz Semâîsi / Aksak Semâî / Ziyâ Paşa
 6. Hasret Barı /Çifte Sofyan / Uğur Top
 7. Ferahnâk Tanbur Taksimi / Murat Salim Tokaç
 8. Ferahnâk Saz Semâîsi / Aksak Semâî / Vecdi Seyhun
 9. Hicaz Kanun Taksimi / Atilla Akıntürk
 10. Hicaz Peşrevi / Devr-i Kebir / Neyzen Aziz Dede
 11. Hisar-Bûselik Ud Taksimi / Osman Kırklıkçı
 12. Hisar-Bûselik Saz Semâisi / Aksak Semâi / Ferit Sıdal
 13. Rast Tanbur Taksimi / Murat Salim Tokaç
 14. Rast Semâi Lenk / Aksak Semâî / Gazi Giray Han
 15. Rast Beste / Ceng-i Harbi / Refik Fersan
 16. Nihavend Kemençe Taksimi / Emre Erdal
 17. Nihavend Peşrevi / Hafif / Refik Fersan
 18. Nihavend Mandra / Devr-i Turan / Hüseyin Sosyal