GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevnağme / KlasikTürk Sazları Beşlisi

 

NEVNAĞME / KLASİK TÜRK SAZLARI BEŞLİSİ

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziği -2-

Basım Yılı

: 2007

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Nevnağme / Klasik Türk Sazları Beşlisi

♦ Aziz Şenol Filiz

♦ Birol Yayla

♦ Samim Karaca

♦ Taner Sayacıoğlu

♦ Lütfiye Özer

 

 1. Sultaniyegah Perşrevi
 2. Müşterek Geçiş Taksimi
 3. Hicaz Sazsemaisi
 4. Hicaz Mandra
 5. Mahur Sazsemaisi
 6. Ud Taksimi
 7. Hüzzam Sazsemaisi
 8. Ney Taksimi
 9. Hicazkar Sazsemaisi
 10. Hicazkar Sirto
 11. Tanbur Taksimi
 12. Nihaven Sazsemaisi
 13. Kürdilihicazkar Sazsemaisi
 14. Kanun Taksimi
 15. Suzidil Sazsemaisi
 16. Şehnaz Sazsemaisi
 17. Ud Taksimi
 18. Muhayyerkurdi Sazsemaisi
 19. Çeçen Kızı