GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Lale Devrinde Türk Müziği

 

LALE DEVRİNDE TÜRK MÜZİĞİ

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziğinde Formlar ve Üslûplar -1-

Basım Yılı

: 2009

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Türk Müziğinde Formlar ve Üslûplar -1-

Lale Devrinde Türk Müziği

Sanat Yönetmeni / Dr.Murat Salim Tokaç

 1. Sazkar Peşrevi / Hâvî
 2. Rast Beste / Hafif
 3. Mâhûr Beste / Aksak Semâî
 4. Hüseynî Tanbur Taksimi
 5. Hüseynî Ağır Semâî / Aksak Semâî
 6. Dügâh Yürük Semâî / Yürük Semâî
 7. Hicaz Ud Taksimi
 8. Hicaz Yürük Semâî / Yürük Semâî
 9. Şehnaz Yürük Semâî / Yürük Semâî
 10. Ârâm-ı Dil Saz Semâîsi / Aksak Semâî
 11. Şehnaz Tanbur Taksimi
 12. Şehnaz Tanbur Taksimi / Sengin Semâî
 13. Şehnaz-Bûselik Şarkı / Aksak
 14. Şehnaz Şarkı / Aksak
 15. Sabâ Kemençe Taksimi
 16. Sabâ Şarkı / Aksak
 17. Beyati Yürük Semâî / Yürük Semâî
 18. Isfahan Şarkı / Aksak