GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bezmârâ / Fasl-ı Kadîm 2

 

BEZMARA / FASL-I KADÎM 2

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziği -2-

Basım Yılı

: 2007

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Fasl-ı Kadim 2

Nevâ, Rast, Segâh

 1. Neva Peşrev
 2. Neva Murabba : “Dile gam, dideye fik-i ruh-i dilber düşdü”
 3. Neva Murabba : “Dert ademini çarh-ı felek gurbete saldı”
 4. Neva Murabba : “Kimseler dil fülkünü umman-ı aşka sallamasın”
 5. Neva Murabba : “Benimle seyr-i gülzar eylese”
 6. Kopuz Taksimi
 7. Acem Murabba : “Bugün ben bir şah-ı ali canane mübtela oldum”
 8. Neva Hanende Semaisi : “Dilber mey-i aşkın ile mestane kıldın sen beni”
 9. Ney Taksimi
 10. Rast Peşrev
 11. Rast Murabba : “Lal-i nabın ki Mesih-i ruh perverdir bana”
 12. Pençgah Varsağı : “Yiter cevr eyledin ben natüvane”
 13. Rast Murabba : “Halimi ta aşık-ı zar olmayınca bilmedin”
 14. Rast Hanende-semaisi : “Turreleri yüzüne kıl nikab”
 15. Kemançe Taksimi
 16. Segah Peşrev / Derviş Piyale
 17. Bestenigar-ı acem Murabba : “Bülbül avazı uyutmaz bağıbanı her gice”
 18. Segâh Murabba : “Açamaz çeşmini ol yar humâr-ı nâzdan”
 19. Segâh Varsağı : “Sevmek seni haddim değil”
 20. Segâh Şarkı : “Komazlar ki ben yarime varayım”
 21. Segâh Hanende Semaisi : “Didi ki yâr : “Hûr-i ser hûru sitem ne dâşed””
 22. Segâh Sâzende Semâisi