GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bezmârâ / Fasl-ı Kadîm 1

 

BEZMARA / FASL-I KADÎM 1

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziği -2-

Basım Yılı

: 2007

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Fasl-ı Kadim 1

Uşşak, Hüseyni, Muhayyer

 1. Uşşak Peşrev Terâne-i Dikleş
 2. Uşşak Nakş
 3. Uşşak Murabba : “Oldu belâ-yı aşkınla mübtelâ gönül”
 4. Uşşak Murabba : “Mestâne oldum aşkın elinden”
 5. Uşşak Türkî : “Hançerin eline al, dertli sînem del”
 6. Uşşak Hânende Semâisi : “Gelsene nesîm-i subh ile”
 7. Çemg Taksimi
 8. Hüseynî Peşrev / Atik Osman Paşa
 9. Hüseynî Murabba : “ Gerçi sen bu leblerinle halk-ı âlem cânısın”
 10. Hüseynî Murabba : “Dağıdır dildâr-ı zülfün ziynet-i ruhsâr ider”
 11. Hüseynî Murabba : “Hâk-i pây-i tûtiyâyı dîde-i hûnbâr imiş”
 12. Hüseynî Hânende Semaisi : “Bir sencileyin mest-i mey-i nâz ele girmez”
 13. Santur Taksimi
 14. Muhayyer Murabba : “Olmasaydım âlemde aşkınla rüsva keşki”
 15. Muhayyer Türkî : “Çünki mahabbetin yoğ idi bana”
 16. Muhayyer Türkî : “Kime dad ideyim çarh-ı felekden”
 17. Muhayyer Türkî : “Behey elâ gözlü dilber”
 18. Muhayyer Türkî : “Şunda bir kaşları kare”
 19. Muhayyer Sâzende Semâisi