GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Az Kullanılan Makam ve Usüllerde Beste Yarışması

 

AZ KULLANILAN MAKAM VE USÛLLERDE BESTE YARIŞMASI

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziği -2-

Basım Yılı

: 2007

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Az Kullanılan Makam ve Usûllerde Beste Yarışması

Ödül Kazanan Eserlerden Seçki

 1. Muhayyersünbüle Taksim

 

 1. Muhayyersünbüle Derbıfetih Beste / Şentürk Deveci / Neşâtî (1.lik Ödülü) “Her gâh ki yâd-ı rûh-i canan ederim ben”

 

 1. Nişabur Devrikebir Peşrev / Ruhi Ayangil (1.lik Ödülü)

 

 1. Tarzınevîn Taksim

 

 1. Tarzınevîn Yürüksemâi /Sühan İrden / Fuzûli (1.lik Ödülü)“Ah eylediğim serv-i hirâmânın içindir”

 

 1. Şerefnümâ Sazsemâisi / M.Emin Akan (1.lik Ödülü)

 

 1. Acembuselik Taksim

 

 1. Acembuselik Hafif Beste / Emrah Hatipoğlu / Nedim (1.lik Ödülü) “Bir peridir gerçi amma yoktur insaniyeti”

 

 1. Dilkeşide Ağıraksak Şarkı / Sait Murat Doğan (2.lik Ödülü) “Seslenir tanbur telinden dertli gönlüm söyleşir”

 

 1. Şevkütarab Taksim

 

 1. Şevkütarab Devrirevân Tevşih / Tevfik Soyata / Şeyh Vefa Hz. (2.lik Ödülü) “Mefhar-i cümle cihansın, ey ey şefaat menbaı”

 

 1. Şevkidil Taksim

 

 1. Şevkidil Ağır Aksaksemai Şarkı / Özcan Korkut (2.lik Ödülü) “Gözüm görmez elim ermez gönül divane misali”

 

 1. Şivennüma Sazsemaisi / İsmail Hakkı Özkan (3.lük Ödülü)

 

 1. Şivennüma Yürürksemai / Suat Yıldırım / Mehmet Türan Yarar (3.lük Ödülü) “Mürşüdi benim sancıların gam beni izler”

 

 1. Sabâzemzeme Ağıraksak Şarkı / Cavit Ersoy / Mehmet Türan Yarar (4.lük Ödülü)“Yine sinmeden uçurdum o melek yüzlü kuşu”

 

 1. Acembûselik Ağıraksak Şarkı / Suphi İdrisoğlu (4.lük Ödülü) “Kaybolursan sadece gönlümde kaybol sevgilim”

 

 1. Nişabur Taksim

 

 1. Nişabur Yürüksemai / Âtıf Baştuğ / Sevinç Atan (5.lik Ödülü) Sevdâ ila baksan ne olur bir kere cânân”