GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet Rasim Bey

AHMET RASİM BEY

Hazırlayan

: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Konusu

: Türk Müziği -2-

Basım Yılı

: 2007

Türü

: CD

Ebatlar

: 14 X 12,5 cm

Ahmet Rasim Bey

 1. Sûznâk Peşrev / Kemânî Tatyos Efendi
 2. Sûznâk Şarkı / Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftâr Olalım
 3. Sûznâk Şarkı / Pek Revâdır Sevdiğim Ettiklerin
 4. Sûznâk Şarkı / Yâre Te’sir Eylemiş, Hâlim ki Olmuş Girye-nâk
 5. Rast Tanbur Taksimi / Tevfik Soyata
 6. Rast Şarkı / Solist : Esin Dinçer
 7. Segâh Şarkı / Benim Sen Nemsin Ey Dilber
 8. Hicâz Şarkı / Bir Kere N’olur Şûh-i Şenîm Hem-Tenîm Olsan
 9. Hicâz Şarkı / Solist : Zerrin Naycı
 10. Hicâz Şarkı / Çâre Bulan Olmadı Bu Yâreye
 11. Bayâtiaraban Şarkı / Solist : Ertuğrul Sevindik
 12. Isfahan Şarkı / Feryadıma, Efgânıma İmdâd Edecek Var
 13. Uşşâk Şarkı / Aman Sâki, Canım Sâki – Doldur, Doldur da Ver