GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Bağlı Birimlerde Çalışmak Üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 İnci Maddesi Kapsamında Görev Yapmak Üzere Sözleşmeli Sanatçı Alım Sınavına Başvuran Adayların Eşlikçileri İle Birlikte Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulmasına İlişkin Duyuru

Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere sözleşmeli sanatçı alım sınavına girecek adayların sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı 03  - 23    Nisan 2021 tarihleri arasında  Umumi   Hıfzıssıhha   Kurulu   Kararı   ve   diğer   mevzuat   hükümleri çerçevesinde muaf tutulacağı ve gerekli kolaylığın sağlanacağı Ankara Valiliğinin 02 Nisan 2021 tarihli ve E.13688855-000-21237 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

VALİLİK MUAFİYET YAZISI.pdf