GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde çalışmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 8 inci maddesi kapsamında görev yapmak üzere Sözleşmeli Sanatçı Alım Sınavına Başvuran Adaylara İlişkin Duyuru;

Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürlüğü, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürlüğü ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar sözleşmeli olarak görev yapmak üzere Sözleşmeli  Sanatçı Alım Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

Sınavlar, 05/04/2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup; adaylar aday numarası sırasına göre sınava gireceğinden, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) vesınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını(Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların Sınav Giriş Belgeleri Başvuru Formunda belirtilen e-mail adreslerine interaktif ortamda gönderilecektir. Herhangi bir sebeple Sınav Giriş Belgesi bulunmayan adayların yukarıda belirtilen belgeler ile gelmeleri halinde isimlerinin bulunduğu gün ve saatte sınava girmeleri sağlanabilecektir.

Semazen branşında sınava girecek adayların özel kıyafetlerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SINAV, TALATPAŞA BULVARI NO:38 ALTINDAĞ/ANKARA ADRESİNDEKİ ANKARA DEVLET ÇOK SESLİ MÜZİK KOROSU MÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER SALONUNDA) HİZMET BİNASINDA YAPILACAKTIR.

İlgililere ilanen duyurulur.

SINAV GÜN VE SAATLERİNE İLİŞKİN LİSTE.pdf