GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü

 
https://arhm.ktb.gov.tr/  


YAPININ TARİHÇESİ

Yüksek Mimar ve Mühendis Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından projelendirilen ve 1927 yılında temeli atılan yapının inşasına Namazgah Tepesinde, Türk Ocakları Genel Merkezi olarak başlanmış ve 1930 yılında tamamlanmıştır. 1932-1951 yılları arasında Halkevleri’nin Ankara şubesi olarak açılmış, bu tarihten sonra 1976 yılına kadar Türk Ocakları başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurumlara hizmet etmiştir.
1975 yılında Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

MÜZENİN TARİHÇESİ

Bakanlığımızca 1976 yılında teslim alınan binada yapılan restorasyon ve müzeye dönüştürülme çalışmalarının ardından 2 Nisan 1980 yılında açılmıştır. 2011 yılına kadar yapısal sorunları nedeniyle farklı tarihlerde onarım ve tadilat çalışmaları yapılmıştır. Müzenin görkemli konser salonunda önemli toplantılar, törenler, konserler, tiyatro, opera ve bale temsilleri gerçekleştirilmiştir.
I.Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en seçkin örneklerinden olan Türk Ocağı Eski Binası, 1980 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, aslına uygun olarak yapılan değişiklikler sonucunda Resim ve Heykel Müzesine dönüştürülmüştür.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Müze binasında; teşhir salonları, Türk Salonu, konser-tiyatro salonu, yönetim bölümü ve depolar bulunmaktadır.

MÜZE KOLEKSİYONU


Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonu; Osmanlı’dan Cumhuriyete, 1960’lardan 1990’lara ve günümüze kadar uzanan tarihsel çerçevede sunulmaktadır.
Müze, 200 yılı aşkın tarihi serüveni olan bünyesindeki eserlere ev sahipliği yaparak güçlü temsiliyetini de ortaya koymaktadır.
 
ADRES-İLETİŞİM:

Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Türk Ocağı Caddesi  No:2
Opera-Altındağ  ANKARA
resimheykel06@ktb.gov.tr
Tel: (0 312) 310 20 95THE SHORT HISTORY OF THE BUILDING

The building was projected by the master architec and engineer Arif Hikmet Koyunoğlu and got established in the building on the Namazgah Hill in 1927, and completed in 1930.
Between the years of 1932-1951 it was opened as the Ankara branch of The Public Houses. Untill 1976 it has been used by The Turkish Local Headquarters  (centers), many ministries and associations.
It was appropriated The General Office of Fine Arts of The Ministry of Culture to be used as The State Art and Sculpture Museum.

THE BRIEF HISTORICAL ACCOUNT OF THE MUSEUM


Our ministry took delivery of the building in 1976. The museum was opened on the 2nd of April in 1980 after the Works of restoration and changing into museum.
Because of the structural problems repairs and changes were happened in different times until 2011.
In the splendid Concert Hall important meetings, concerts, theatre, operas, ballets and ceremonies were performed.
The old building of The Turkish Center which was one of the distunguished examples of The First National Architecture Period was transformed in The State Art and Sculpture Museum by The General Office of Fine Arts of The Ministry of Culture.
The museum is now in the service of The General Office of Fine Arts of The Ministry of Culture and Tourism. In the building of the museum there are exhibition halls. The Turkish Hall, Concert-Theatre Hall, Administration Section and depots. In addition to these there is a laboratory for the works of restoration and conservation.

THE COLLECTION OF THE MUSEUM

The collection of Ankara The State Art and Sculpture Museum is being presented in a historical frame from The Ottoman Empire to The Republic of Turkey, from 1960ies to1990 and nowadays.
Ankara The State Art and Sculpture Museum has a history more than 200 years. It has a strong representation entertaining the artworks.
In this meaning Ankara The State Art and Sculpture Museum which is one of the culture houses (points) of our capital city with living modern museum idea is being renewed.
 
ADDRESS-COMMUCINATION:

Türk Ocağı Caddesi No:2
Opera-Altındağ/ ANKARA
E-Mail: resimheykel06@ktb.gov.tr
Telephone Number: 0312 310 20 95