GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Kültür mirasımızın en önemli unsurlarından olan Türk Müziği ve halk danslarımızı öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanan bir yorum uygulamak, Ülkemizin sahip bulunduğu kültürel ve folklorik değerlerini tanıtmak ve Türk dili konuşan ülkeler ile aramızda son yıllarda oluşan kültürel işbirliği çerçevesinde ortak değerlerimizi araştırmak amacıyla, 2000 yılında kurulmuş olup 2008 yılında faaliyete geçmiştir.

 

İZMİR TÜRK DÜNYASI DANS VE MÜZİK TOPLULUĞU MÜDÜRLÜĞÜ  

 

Top. San Yön. V.                                        : Şavk KIRÇİÇEK
Müdür V.                                                    : Mehmet GÜNGÖR