GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe


Konya TürkTasavvuf Müziği Topluluğu, 11 Eylül 1989 tarih ve 89/14537 sayılı BakanlarKurulu kararıyla kurulmuştur. 1990 yılında Kültür Bakanlığınca açılan sınavneticesinde topluluk oluşturulmuş ve 1991 yılı Nisan ayında Konya’daçalışmalarına başlamıştır. Kurucu Sanat Yönetmeni Tevfik Soyata’dır (1990-1997).Daha sonra sırasıyla Ahmet Çalışır (1997-1998) ve Ahmet Yılmaz (1998-2004) bugöreve getirilmişlerdir. Halen Topluluk Sanat Yönetmenliğini Yusuf Kayyayürütmektedir.

 

Amaç:

Topluluğunkuruluş amacı, her yıl Aralık ayında Konya’da düzenlenen Hz.Mevlâna’yı anma veŞeb-i Arûs Törenlerini daha düzenli bir şekilde yapmak, Hz. Mevlâna’nın düşünce,sevgi vehoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle milli birlik ve beraberliğimizipekiştirmek, yurtdışından ve turistik yörelerimizden gelen yoğun taleplerikarşılamaktır.

 

Faaliyeti:

ToplulukTürk Tasavvuf Müziği alanında ülkemizde kurulan ilkve tek resmi sanatkurumudur. Çalışmalarına başladığı günden itibaren başta Mevlevi müziği ve semaolmak üzere Tasavvuf Müziğinin bütün formlarından geçmişten intikal etmişeserlerle birlikte günümüzde bestelenen eserler de geleneksel icra tarzına sadıkkalarak icra etmektedir.

Konya’dagerçekleştirdiği periyodik programlarda, Mevlevi Ayini, Tevşih, Naat, Durak,İlahi, Nefes gibi dini müzik formları ile birlikte, Türk Müziğinin dini olmayanformlarından oluşturduğu konser programlarıyla da sanatseverlerin huzurunaçıkmaktadır.

Kuruluşamacına uygun olarak yurtiçi ve yurtdışında çok yoğun konser faaliyetleri devametmektedir. Yaklaşıkelli ülkede, sayısız konser vermiş vesema programı icraetmiştir.

“Vuslat”adıyla birTasavvuf Müziği albümüyle birlikte, Rast, Uşşak, Hicaz, Çargah,Acembuselik, Dügah, Karcığar ve Suzidil Mevlevi Ayinlerinin seslendirildiğitoplam dokuz albümü yayınlanmıştır.

1991yılında Polonya’nın Bdygoshşehrinde yapılan Dünya Müzik yarışmasında “En iyişef” ve “En iyi müzik” ödülünü almış, 2009 yılında Türkiye Yazarlar Birliğitarafından “Türk Müziği” dalında büyük ödüle layık görülmüştür.

 

KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

Top. San. Yön.                                            : Yusuf KAYYA

Top. Sanat Yön. Yardımcısı                       : Ahmet ÇALIŞIR

Müdür V.(Sanatçı)                                      : Fahri ÖZÇAKIL