GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ali ÖZAYDIN’ın başlattığı çalışmalar neticesinde 17.04.2000 tarihinde kurulmuş ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bir devlet topluluğu olarak çalışmalarına başlamıştır.

Dursun Cem GÜRDAL sanat yönetmeliğinde çalışmaları yürüten topluluk, yeryüzünde Türkçe konuşulan tüm bölgelerin geleneksel müziklerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını kendisine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda kardeş ve akraba toplulukların (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Kırım, Başkurdistan, Çuvaşistan, Karaçay-Balkar, Hakasya, Tuva, Saha-Yakutistan, Gagauzya, Bosna, Balkanlar, Uygur) geleneksel müzik örneklerini tarih içindeki seyri ile inceleyen, alan araştırmaları ve derlemeleri yapan, notaya alan ve bunları arşivleyen Devlet Türk Dünyası Müziği Topluluğu birikimlerini periyodik konserler, televizyon ve radyo programları yurt içi ve yurt dışı konserler gibi etkinliklerle kamuoyuna sunmaktadır.

Türk Dünyasının ortak kültürel değerleri içerisinde çok önemli yer tutan geleneksel müziğin popüler müzik kültürü içerisinde eriyip yok olmadan korunmasına ve yaşatılmasına gayret gösteren topluluk, yöresel müzik icralarındaki üslup ve lehçeyi tahrip etmeden yansıtırken, orkestrasyon ve sitili ile de çağdaş bir çizgi yakalama yolunda çalışmaktadır. Bu çalışma Türk Dünyasının zengin müzik kültürünü hem dünyaya hem de farklı coğrafyalarda yaşayan Türk Topluluklarına tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olmaktadır.

Topluluk sanatçılara, Anadolu klasik ve halk çalgılarının yanı sıra, Dombira, Dutar, Kılkopuz, Rübab, Tar, Garmon, Gıcek, Morinhur, Santur, Bizançi, Cetigen, Sıbızgı, Şankopuz, Çeng gibi Orta Asya Türklerinin çalgılarını da icra etmektedir. Bu çalgıların birçoğu topluluğun bünyesinde yer alan çalgı yapım atölyesinde imal edilmektedir.

 

ANKARA TÜRK DÜNYASI MÜZİK TOPLULUĞU MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLULUK SANAT YÖNETMEN YRD.V.         : DURSUN CEM GÜRDAL

TOPLULUK MÜDÜRÜ                                     : AYHAN SAVAŞ BAYSAL