GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 1990 yılında kurulmuş ve açılış konserini 14 Mayıs 1991 günü vermiştir. Koronun ilk şefliğini (kurucu şef) Taner ÇAĞLAYAN yapmış ve bu görevi emekli olana kadar 13 yıl sürdürmüştür. Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu halen Samsun Atatürk Kültür Binasında çalışmalarını sürdürmekte olup, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında sayısız konserler vermiş ve festivallere katılmıştır.

SAMSUN DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

Koro Şef V.                                                 : Nihat GÖNÜL

Koro Şef Yardımcısı V.                              : Özge ALTINTAŞ ÖZCAN

Müdür V.(Sanatçı)                                      : Kemal YURT