GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Tarihçe

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 1991 yılında kurulmuştur. Koro’nun ilk Şefliğini Taner ÇAĞLAYAN yapmıştır. Koronun ilk Müdürü ise Cavit ERSOY’dur.

Koro Şefliğini bu zaman kadar sırasıyla Taner ÇAĞLAYAN, A.Sedat METE, Cavit ERSOY, Dr. S.Murat TOKAÇ, Nihat KOŞAR, Kemal YURT, Arzu KOPUZ ÇELİK, Nihat GÖNÜL yapmış olup, halen Özge ALTINTAŞ ÖZCAN tarafından yürütülmektedir.

Koro Şef Yardımcılıklarını sırasıyla Cavit ERSOY, Nihat GÖNÜL, A.Sedat METE , Nihat GÖNÜL ,Özge ALTINTAŞ ÖZCAN yapmış olup, halen Nazan SARAL tarafından yürütülmektedir.

Koromuz 1991 yılından bu yana ülkemizde ve ülkemiz dışında Türk Musikisinin üsdatlarından ve onların seçkin örneklerinden sayısız konserler vermiş ve TV çekimleri gerçekleştirmiştir.

Koromuzda kadrolu 15 Ses Sanatçısı, 8 Saz Sanatçısı ve 14 Sözleşmeli Sanatçı  bulunmaktadır.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu halen Koro Müdür vekili Kemal YURT,  Koro Şefi Özge ALTINTAŞ ÖZCAN, Koro Şef Yardımcısı Nazan SARAL ile Koro Sanatçılarından Gülbin BAKAN ve Mehmet YETİMOĞLU’ndan oluşan Sanat Kurulu tarafından yönetilmektedir.