GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü

Tel : (0312)  470 40 73

Tel : (0312 ) 470 40 74

Tel : (0312 ) 470 40 75

E-posta :klasikturkmusiki06@ktb.gov.tr

Adres : Hacıbayram Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:38 A Blok Yeni CSO. Binası  Altındağ /ANKARA