GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Türk Halk Müziğini yozlaştırıcı müzik türlerinin etkisinden korumak, Sanat değeri olan halk müziği eserlerini sunmak ve en üst seviyede icra etmek, yurt içi ve yurt dışında Türk Halk Müziğinin tanıtılması ve bu sanatın gelişmesi için konserler vermek plak, bant ve çeşitli yayın yapılarak sanatsal faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu 15.11.1990 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

Türk Halk Müziğinin beşiği sayılan illerden birisi olan Sivas’ta Koronun kurulması tüm sanatseverleri mutlu etmiştir.


SİVAS DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU


Koro Şef                                          : Solmaz KADIOĞLU

Müdür                                               : Murat KARAKUZU