GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Tarihçe

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, 1 Ekim 1986 tarihinde, şef Mehmet ÖZBEK yönetiminde 40 koro, 27 orkestra sanatçısı ile çalışmalarına başlamıştır.

Sanat mesaisini hafta içerisinde günlük sürdüren koronun, mevcut orkestrasının kadrosunun teknik oluşumunda, şu enstrümanlar bulunmaktadır.

 

Mızraplılar: Cura Bağlama, Bağlama, Divan Bağlama, Tar, Kânun, Ud, Bas

Nefesliler    : Kaval, Mey, Zurna, Klarnet

Yaylılar       : Kabak Kemâne, Karadeniz Kemençesi, Kâmança, Viyolonsel

Vurmalılar: Bendir, Tef, Asma Davul, Nağara, (Kaşık, Koz, vb. perküsyonlar)

 

Koronun temel kuruluş amacı, Türk halk ezgilerinin en şekçin örneklerini, ileri bir anlayışla seslendirerek, bu müziği yurt içinde ve yurtdışında tanıtmaktır. Koro, bu temel amaç doğrultusunda, kuruluşundan bugüne vizyonunu oluştururken:

     Halk Müziğimizin en iyi örneklerini, titizlikle seçip, koro ve orkestra sanatçılarıyla yorumlayarak Anadolu müziğinin, bugün ve yarın için; kültürel işleyişte, başta yer alması gereken zengin kaynaklarımızdan biri olduğunu vurgulamayı;

     Yaklaşık 50 yıl göz ardı edilmiş, uygulamadan geri bıraktırılmış çeşitli halk çalgılarını, Anadolu müziğinin çok boyutluluğu içindeki yerlerini almaları yolunda bir orkestra disiplini içinde icra ederek, yeni bir yorum biçimi oluşturulmasına öncülük etmeyi;

      Türkülerimizin ve çalgılarımızın çağdaş işlevler kazanabilmeleri için nitelikli yeni yorumlar ve uygulamalar için ARGE çalışmaları yapmayı;

      Anonim türkülerimizin yanında bu türde oluşturulmuş yeni eserlerde çoksesli uygulamalara giderek, hem geleneksel halk müziği icra ifade boyutunun geliştirilmesine, hem de anlatım gücü inkâr edilemeyen çok sesli müziğin, geniş halk kitlesince benimsenmesine, yardımcı olmayı;

      Zaman zaman, türkülerimizi pek doğal olarak, halkın tüm yaşamıyla bütünlük içinde olduğunu vurgulamak amacıyla bazen oyunlu türküleri halk oyunları eşliğinde, bazen hikâyeli türküleri de dramatize ederek sunmayı ilke edinmiştir.

Koro,  yurtiçinde ve yurtdışında yıl boyunca koro ve solo konserler sunmaktadır. Ayrıca eğitim amaçlı küçük çaplı solo okul konserlerinin yanında Üniversitelere, Huzurevlerine ve Cezaevlerine özel konserlerle hizmet sunmaktadır.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, konserlerinin yanında Müdürlüğü bünyesinde, sesli yayınlar (CD/ Audio Albüm) çalışmaları da yapmıştır. Bu albüm çalışmaları Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürlüğü Sesli Yayınları olarak, sırası ile şunlardır:

      TBBM Kuruluşunun 70. Kuruluş Yıldönümü / 1990

Sanat Yönetmeni / Şef: Mehmet ÖZBEK

      Türkü ve Halaylarla Şarkışla / 2008  (Proje Çalışma)

Hazırlayan ve Sanat Yönetmeni: İhsan ÖZTÜRK

      Mavi ve Yeşilin Ezgilerinde Ordu/ 2009 (Proje Çalışma)

Genel Koordinatör: Taner CAN

Müzik Danışmanı: Necmi KIRAN

      Yurt Ahengi (Ege ve Teke Esintileri) / 2009

Şef: Necmi KIRAN

      Yemen Türküleri / 2009 (Proje Çalışma)

Hazırlayan: Salih TURHAN

Sanat Yönetmeni: Salih TURHAN – Hüseyin ELÇİ

      Gurbet ve Yol Havaları/ 2009 (Proje Çalışma)

Hazırlayan: Yıldız ÇAM ÖZDEMİR

Sanat Yönetmeni: Ahmet ÖZGÜL

      Orta Asya’dan Anadolu’ya Türkü Yolu/ 2009 (Proje Çalışma)

Genel Koordinatör: Taner CAN

Müzik Danışmanı: İrfan GÜRDAL

Yönetmen: Ercan EROL – İrfan GÜRDAL

      Semahlar/ 2009 (Proje Çalışma)

Hazırlayan ve Sanat Yönetmeni: Hüseyin ELÇİ

      Yurt Ahengi (25. Yıl Anısına) / 2013

Şef: Necmi KIRAN

Koro, konser programlarında, zaman zaman yurt içinde ve yurtdışında tanınmış bazı koro şeflerine ve konuk sanatçılara da yer vermektedir.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, kuruluşundan bugüne televizyon programlarının yanında, yüzlerce (koro-solo) konserler sunarak, seçkin repertuvarı ve etkinliği ile ülkemizin kültür-sanat hayatında varlık göstermiş,  hâlen de misyonunu tüm varlığıyla sürdüren nadide sanat kurumlarındandır.

 
 

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

 

Koro Şefi                                                    : Necmi KIRAN

Koro Şef Yardımcısı V.                              : Turgay COŞKUN

Müdür V.(Sanatçı)                                      : Hasan ÖZTÜRK