GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tanburî Cemil Bey Anısına Genç Sazendeler İcra Yarışması Finale Kalanlar (Rumuz’larına Göre Alfabetik Sıra)

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Genç Sazendeler İcra Yarışması için Seçici Kurul tarafından yapılan Ön Eleme sonucunda Final Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda belirtilmekte olup; Final Yarışma Sınavı 19 Aralık 2016 Pazartesi günü saat:13.00’te Ankara Atatürk Kültür Merkezi Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Çalışma Salonu’nda yapılacaktır.

 

Yarışmacı Adaylara duyurulur. 

 

 1. AHENK (NEY)
 2. AHVAL (TANBUR)
 3. ANDELİB (KLASİK KEMENÇE)
 4. ANDELİB (UD)
 5. AŞİKAR (BAĞLAMA)
 6. AYIŞIĞI (UD)
 7. BERCESTE (KANUN)
 8. CUYAN (TANBUR)
 9. GAMSELİ (KANUN)
 10. KANUNZEN (KANUN)
 11. KEMANKEŞ (KEMAN)
 12. MEMUDY (UD)
 13. MHMDK (BAĞLAMA)
 14. NEVNİYAZ (NEY)
 15. NİMNİGAH (NEY)
 16. ORFEON (TANBUR)
 17. UDİUD (UD)
 18. ÜFTADE (NEY)
 19. ZEMHERİ (BAĞLAMA)
 20. ZEYBEK (BAĞLAMA)