GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Temmuz Şehitleri” Konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Vıdeo Sanatı Yarışması”Sonuçları

afiş-22.09.jpg

“ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ” KONULU“GENÇ SANAT: AFİŞ TASARIM VE VIDEO SANATI YARIŞMASI”SONUÇLARI

Genç tasarımcı ve sanatçılar arasında farkındalık oluşturmak amacıyla “15 Temmuz Şehitleri” konulu “Genç Sanat: Afiş Tasarım ve Video Sanatı Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışmanın Seçici Kurul Toplantısı; Doç. Dr. Semra ÇEVİK (Resim Bölümü - Ardahan Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi), Doç. Dr. Levent MERCİN (Görsel İletişim Tasarımı Bölüm- Dumlupınar Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi), Doç. Dr. HarunHilmi POLAT (Grafik Bölümü- Selçuk Üniversitesi /Güzel Sanatlar Fakültesi), Prof. Dr. Namık Kemal SARIKAVAK (Grafik Bölümü-  Hacettepe Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Fakültesi), Doç. Dr. Ali TOMAK (Görsel İletişim Tasarımı Bölümü- Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi) ile Bakanlığımızı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V. Nihat DEĞİRMENCİ’nin katılımlarıyla katılımlarıyla dosyası teslim edilen 367 eserin değerlendirilmesi ile 01.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yarışma kapsamında;

          Başarı Ödülü (9 adet) 6.000.- TL + Başarı Belgesi

          Mansiyon Ödülü (10 adet) 2.500.- TL + Başarı Belgesi

          Sergileme ( adet) 500.-TL+ Katılım Belgesi verilecektir.

Yarışma sonunda seçici kurul tarafından belirlenen 4 video ve 46 afiş tasarım olmak üzere 50 eserden oluşturulan sergi, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olup sergi mekânı ayrıca basın yoluyla duyurulacaktır.

Başarı Ödülü, Mansiyon ve Sergileme alan öğrencilerin ödül tutarlarının kendilerine ödenebilmesi için gerekli dilekçeleri aşağıda kendileri ile ilgili linkten indirerek doldurmaları ve ıslak imzalı olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Caddesi Altındağ Ankara adresine ivedi olarak kargo/posta göndermeleri veya şahsen getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Başarı Ödülü ve Mansiyon alan öğrencilerin birer adet vesikalık fotoğraflarını da dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Dilekçede beyan edilen banka hesabının mutlaka ödül sahibine ait olması gerekmektedir.

Sergi hazırlıklarına ilişkin açıklama ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız resmi internet sitesi http://www.kulturturizm.gov.tr/ ile http://www.guzelsanatlar.gov.tr/ adreslerinden yapılacaktır

 

AFİŞ TASARIM VE VİDEO SANATI YARIŞMASI SONUÇ LİSTESİ.pdf
Sergileme alanlar için dilekçe
Mansiyon alanlar için dilekçe
Başarı ödülü alanlar için dilekçe