GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU ​ AMATÖR ÇOKSESLİ GENÇLİK KOROSUNA SINAVLA KURSİYER KORİST ALINACAKTIR


Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar:

1- T.C. vatandaşı olmak.

2- Doğum tarihleri : 2003 –1988 arası olması (13- 28 yaş)

3- İyi bir Müzik kulağına ve iyi bir Sese sahip olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan ve sınava girmek isteyenlerin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ile Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürlüğüne 01 Kasım- 18 Kasım 2016 tarihleri arasında müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sınav Tarihi: 19 Kasım 2016 Cumartesi

Sınav Saati : 10,00

Sınav Yeri   : Atatürk Kültür Merkezi Binası

-Eski Hipodrom / Ankara

      Devlet Çoksesli Korosu çalışma salonu