GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması’nın Ödül Töreni Ve Sergi Açılışına İlişkin Duyuru

2. GENÇ GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI’NIN ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ AÇILIŞINA İLİŞKİN DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla, “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu “2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Farklı Üniversitelerden genç sanatçıların birlikte yer alacağı yarışma neticesinde düzenlenecek olan sergi; üslup, tür ve malzeme bakımından çeşitliliğe sahip bulunması nedeniyle ve farklı disiplinlerde eser veren genç sanatçıların yapıtlarının yan yana sergilenmesiyle oluşacak eklektik yapı hem serginin kavramsal çerçevesi ile uyum sağlayacak hem de güncel sanatın son yıllardaki gelişimini gözler önüne serecektir. 

Bu anlamda proje, sanatçılara belirlenen tema kapsamında kendilerini özgürce ifade etmelerini ve bağımsızca üretmelerini sağlayan bir platform olma çabası taşımaktadır.

Söz konusu yarışma neticesinde; 10 ayrı esere 7.500 TL Başarı Ödülü, 10 ayrı esere 2.500 TL mansiyon, 32 eser ise sergilemeye değer bulunarak 500’er TL’lik para ödülüne layık bulunmuştur. Yarışma kapsamında öğrencilere toplam 116.000 TL’lik para ödülü dağıtılacaktır. Ayrıca Başarı ödülü ve Mansiyon alan 20 öğrenciye 1 yıl geçerli Müze Kartı verilecektir. Ödüle ve sergilemeye değer görülen 52 eserden 10’u tablo, 7’si obje, 31’i yerleştirme, 4’ü ise videodur.

“2. Genç Güncel Sanat Yarışması Sergisi”nin açılışı ve ödül töreni 17 Mayıs 2016 tarihinde saat 17.00’da Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup, sergi 1 Haziran 2016 tarihine kadar görülebilecektir.