GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17. Devlet Fotoğraf Yarışması ‘nın Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

17. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI ‘NIN

SEÇİCİ KURULUNA İLİŞKİN DUYURU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, bu yıl “17. Devlet Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiştir.

Sözkonusu yarışmanın seçici kurul toplantısı 06 Mayıs 2016 tarihinde (cuma günü) Ankara’da yapılacaktır.

17. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşturulmuştur.

17. DEVLET FOTOĞRAF YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

- Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ

  Güzel Sanatlar Genel Müdürü

- Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU

- Reha BİLİR

- Gökhan BULUT

- Doç. Dr. Osman ÜRPER

*Yarışma Seçici Kurul Üyeleri soyadı alfabetik isim sırasına göre dizilmiştir