GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genç Güncel Sanat Proje Yarışması’nın Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüzce; günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, resim, çizim, obje vb. üretimleri, ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, yaratıcı genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla, “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu “2. Genç Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın seçici kurul toplantısı 18 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri

-          Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

-          Nihat DEĞİRMENCİ (Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı V.)

 

 

-          Levent ÇALIKOĞLU

-          Yrd. Doç. MÜRTEZA FİDAN

-          Prof. Ayşe Sibel KEDİK

-          Dr. Dilek KARAAZİZ ŞENER

-          Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN

 

*Yarışma Seçici Kurulu, alfabetik isim sırasına göre dizilmiştir.