GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yurtiçi Ve Yurtdışında Gerçekleştirilen Plastik Sanatlarla İlgili Etkinlikler Kapsamında Genel Müdürlüğümüzce Yürütülen İşlemler Nelerdir?

Yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen bienal, trienal, yarışma, sergi vb. etkinliklerle ilgili olarak ilgili kurum ve kuruluşlara duyurular yapılarak söz konusu etkinliklere doğrudan müracaat ederek katılımın sağlanması yönünde yazışmalar yapılmaktadır.